В настоящата галерия са включени някои от по-значимите обекти,
реализирани през последните 3-4 години.
Не сa споменати многобройните търговски обекти, ресторанти, хотели банки, обществени и жилищни сгради, изградени през годините с помощта на Диляна Дизайн и MARAZZI.